Beschermd monument

Kasteeldomein de Beauffort

Beschermd monument van 10-08-2010 tot heden
ID: 75   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75

Besluiten

Kasteeldomein de Beauffort
definitieve beschermingsbesluiten: 10-08-2010  ID: 4755

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteeldomein de Beauffort.Waarden

Het kasteeldomein de Beauffort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Oud dorpskasteel dat bepalend was voor ontstaan en structurele ontwikkeling van het dorp Linden, namelijk een in oorsprong minstens tot de 12de eeuw opklimmende, feodale tweeledige motte met eigenkerkje, aanvankelijk in het bezit van de heren van Linden en de van Calsteren (14de eeuw), één van de zeven oude Leuvense patriciërsfamilies, en sinds 1837, na opeenvolgende verkopen, eigendom van de uit het Franse Metz afkomstige graven de Beauffort. Na een geleidelijke evolutie en volgens een courant proces achtereenvolgens omgevormd tot een riant, omwaterd buitengoed (1661-1663) en een stijlvol, classicistisch landhuis (1782-1784) ontstond circa 1870, na incorporatie en substantiële uitbreiding van de oudere kernen, het huidige neoclassicistisch geïnspireerde kasteel met aanhorigheden omringd door een ruim 30 hectare groot landschappelijk park.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Het kasteel van Linden - een symmetrisch opgevat, negen traveeën, een souterrain en twee bouwlagen tellend, gecementeerd volume onder mansardedak met licht risalietvormig geaccentueerde inkomtravee, twee hoekpaviljoenen en een polygonale traptoren - vormt een representatief, in- en uitwendig intact en - op de 15de-eeuwse langsgang met Lodewijk XV-trap na - homogeen neoclassicistisch geïnspireerd kasteel (circa 1870) waarvan het beeld wordt vervolledigd met een 18de-eeuwse hoeve (1756 en 1792) in een late, traditionele bak- en zandsteenstijl, een laatclassicistische, octogonale grafkapel (circa 1804) en een grote U-vormige hoeve met remises, stallingen en conciërgewoning (circa 1870) alsook een hovenierswoning (1884) in een eclectisch pittoreske baksteenarchitectuur.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde:
Gestructureerd door de twee haakse assen van respectievelijk Abdijbeek en toegangsdreef met daarnaast een kronkelend padentracé, bomengroepjes en een spoelvormige vijver vormt het park de Beauffort een representatief en goed bewaard voorbeeld van een landschappelijk park van omstreeks 1880 met uitgesproken parkarchitecturale kwaliteiten en boeiende gezichten en perspectieven.

wetenschappelijke waarde

Omwille van de talrijke oude en dikke bomen en de interessante grote struikmassieven is het domein, dat ook over een rijke inheemse flora beschikt, vanuit dendrologisch oogpunt van uitzonderlijke waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein de Beauffort

Diestsesteenweg 31 (Lubbeek)
In 1870 krijgt het kasteel grosso modo zijn huidige vorm, een sober neoclassicistisch gebouw van negen bij vijf traveeën, met drie bouwlagen op een hoge kelderverdieping, toegankelijk via een dreef en gelegen in park met twee kasteelhoeves, grafkapel en hovenierswoning.

Is de omvattende bescherming van

Hovenierswoning van domein de Beauffort

Diestsesteenweg 37 (Lubbeek)
Ter hoogte van de hoofdtoegang van het kasteel staat de in een eclectisch stijl opgetrokken hovenierswoning van 1884.


Kasteelhoeven bij Kasteel de Beauffort

Kerkdreef 1, 2, 3, 4, 5 (Lubbeek)
Aan de noordrand van het kasteeldomein de Beauffort bevinden zich twee kasteelhoeven, de oudste, op de kerkhofmuur aansluitende hoeve met gesloten aanlegpatroon is gebouwd rond 1756, vlak ernaast ligt een 19de-eeuwse hoeve gebouwd rond 1870.