Beschermd monument

Stadswoning Blauw Schaep

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID
7502
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7502

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoning Blauw Schaep is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als zeldzaam voorbeeld te Lier van een 17de-eeuwse halsgevel.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 24, advies KCML (1992).


Waarden

Berlarij 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Blauw Schaep

Berlarij 24 (Lier)
Heden gecementeerd en witbeschilderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw.