Stadswoning Blauw Schaep

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Berlarij
Locatie Berlarij 24 (Lier)
Alternatieve naam Den Ouden Schapekop

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/164.1
  • OA000808

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning Blauw Schaep

Berlarij 24, Lier (Antwerpen)

Heden gecementeerd en witbeschilderd huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit eind 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De stadswoning Blauw Schaep is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als zeldzaam voorbeeld te Lier van een 17de-eeuwse halsgevel.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 24, advies KCML (1992).

Waarden

Berlarij 24 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.