Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Pietersabdij: oostelijke sector

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 25-03-1996 tot heden

ID: 7504   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7504

Besluiten

Tuin, muren en gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3015

Beschrijving

De oostelijke sector van de Sint-Pietersabdij is beschermd als stadsgezicht.

Dit stadsgezicht wordt in het zuiden begrensd door de Kantienberg en het gebouw dat de voormalige brouwerij, bakkerij en rosmolen huisvestte. In het oosten wordt het stadsgezicht begrensd door de Schelde (en de kaai- en tuinmuur). In het noorden en het oosten wordt het stadsgezicht begrensd door de abdijgebouwen. Het stadsgezicht omvat verder ook de buitentuin met boom- en wijngaard en de archeologische restanten van de infirmerie, de stallen en de wijnkelders.Waarden

De groepering van monumenten en onroerende goederen gelegen bij en in de omgeving van de Sint-Pietersabdij is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als onderdeel van de voormalige Sint-Pietersabdij, namelijk de oostelijke sector met alle nutsgebouwen en tuinen, integraal deel uitmakend van het claustrum van de abdij
als unieke stedelijke site van een riviervallei met oostelijke steilwand en een merkwaardige terrasstructuur met deels behouden muren en terrastuinen


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Pietersabdij en Sint-Pieterskerk

Kantienberg 5, 9, 9A-C, Sint-Pietersplein 9-12, 13-15 (Gent)
De Sint-Pietersabdij werd gesticht in de 7de eeuw door de Aquitaniƫr Amandus of een van zijn volgelingen. De abdij werd op korte tijd bijzonder machtig en verwierf ook buiten Gent grote bezittingen.