Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeven met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
75071
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75071

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoevetjes met losstaande bestanddelen en boomgaard aan de straatkant. Boerenhuisjes van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Moerstraat 75 (Gent)
Hoevetje met boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Moerstraat 97 (Gent)
Hoevetje met boerenwoning van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk in kern opklimmend tot de 18de eeuw.