Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Claeys-Bouüaert-Van Assche, ook De Naeyer-Verhaeghen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 75086   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75086

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig buitengoed met behouden haast vierkante omgrachting gelegen in een groene zone. Volgens kadastergegevens werd een gebouw van voor 1836, in 1907 vergroot, waarschijnlijk met behoud van de oudere kern. Licht neoclassicistisch getint kasteel van het dubbelhuistype met twee verdiepingen, en koetshuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Claeys-Bouüaert-Van Assche, ook De Naeyer-Verhaeghen

De Naeyerdreef 2, zonder nummer (Gent)
Voormalig buitengoed met behouden haast vierkante omgrachting gelegen in een groene zone. Volgens kadastergegevens werd een gebouw van voor 1836, in 1907 vergroot, waarschijnlijk met behoud van de oudere kern. Licht neoclassicistisch getint kasteel van het dubbelhuistype met twee verdiepingen, en koetshuis aan de De Naeyerdreef, midden aan de zuidwal.