Burgerhuis De Ruyspijp

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Van Brandtpoort
Locatie Van Brandtpoort 1 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/166.1
  • OA000810

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis De Ruyspijp

Van Brandtpoort 1, Lier (Antwerpen)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak met rechts aandak, opklimmend tot de 17de eeuw, doch grondig aangepast.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlbarok
Datering17de eeuw

Beschrijving

Het burgerhuis De Ruyspijp, gelegen op de hoek van de Van Brandtpoort en Berlarij, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als zeldzaam voorbeeld te Lier van een 17de-eeuwse halsgevel.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 66-68, advies KCML (1992).

Waarden

Berlarij 66-68 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.