Beschermd monument

Stadswoning Het Wolfken: kastkapel

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7510   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7510

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De kastkapel aan de stadswoning Het Wolfken is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kastkapel als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een 19de-eeuwse straatkapel van 1859 naar ontwerp van L. Slootmaeckers, die integraal deel uitmaakt van het historische stadsbeeld van Lier.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 80, advies KCML (1992).


Waarden

Straatkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kastkapel

Berlarij 80 (Lier)
Houten kapelletje, vijfzijdig uitspringend en bruingeschilderd, waarvoor bouwaanvraag van 1859 naar ontwerp van L. Slootmaeckers; bekronende, gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden; gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind vermoedelijk uit de 18de eeuw.