Stadswoning Het Wolfken: kastkapel

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Berlarij
Locatie Berlarij 80 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/167.1
  • OA000811

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kastkapel

Berlarij 80, Lier (Antwerpen)

Houten kapelletje, vijfzijdig uitspringend en bruingeschilderd, waarvoor bouwaanvraag van 1859 naar ontwerp van L. Slootmaeckers; bekronende, gebogen waterlijst met gestrekte uiteinden; gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind vermoedelijk uit de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De kastkapel aan de stadswoning Het Wolfken is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kastkapel als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een 19de-eeuwse straatkapel van 1859 naar ontwerp van L. Slootmaeckers, die integraal deel uitmaakt van het historische stadsbeeld van Lier.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlarij 80, advies KCML (1992).

Waarden

Straatkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.