Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Burgerlijk Godshuis

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1998 tot heden

ID: 7512   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7512

Besluiten

Burgerlijk godshuis
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3327

Beschrijving

De bescherming omvat het voormalige Burgerlijk Godshuis, ontworpen door architect Modeste De Noyette, en het omgevend perceel. De neogotische hoofdvleugel aan de straat is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig burgerlijk godshuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het voormalige 'Burgerlijk Godshuis' van Nazareth is een typisch voorbeeld van een neogotisch openbaar gebouw opgericht in 1878 onder leiding van de Gentse architect Modeste De Noyette in een verzorgde en harmonische baksteenarchitectuur met de kenmerken en decoratieve elementen van de neogotiek uit de tweede helft van de 19de eeuw.

historische waarde

Het 'Burgerlijk Godshuis' is een representatief openbaar gebouw met verzorgende functie uit de tweede helft van de 19de eeuw opgetrokken in neogotische baksteenarchitectuur, en vormt als dusdanig een belangrijk beeldbepalend element in het dorpscentrum van Nazareth.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerlijk Godshuis

Drapstraat 16 (Nazareth)
Burgerlijk Godshuis. Neogotisch bakstenen complex, gesticht in 1878 (cf. gevelsteen), met voortuintje afgesloten door een haag en laag bakstenen muurtje.