Beschermd monument

Hoekhuis met art-nouveaupui

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7513   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7513

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het hoekhuis met art-nouveaupui is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als gaaf bewaard hoekgebouw met art-nouveaukenmerken naar ontwerp van architect B. De Meyer.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Berlaarsestraat 63, advies KCML (1992).


Waarden

Berlaarsestraat 63 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoekhuis met art-nouveaupui

Berlaarsestraat 63 (Lier)
Art-nouveaugetint hoekhuis van één, plus drie traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak, waarvoor bouwaanvraag van 1906 naar ontwerp van B. De Meyer.