Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75133
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75133

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk een bergmolen en korenwindmolen, vermoedelijk opgericht in begin 19de eeuw. Heden een met klimop begroeide ronde bakstenen molenromp, ingeplant op een gekasseide binnenkoer op de hoek Kouterstraat, tussen de aaneengesloten bebouwing.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Romp van Molen Buyst

Kouterstraat 11 (Destelbergen)
Bakstenen romp van de Molen Buyst, een stenen beltmolen met doorgang, die vermoedelijk aan het begin van de 19de eeuw werd opgericht als graanwindmolen. De molen is ingeplant op een gekasseide binnenkoer.