Herberg Het Landt van Beloften

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Begijnhofstraat
Locatie Begijnhofstraat 7 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/201.1
  • OA000848

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Het Landt van Beloften

Begijnhofstraat 7, Lier (Antwerpen)

In de 20ste eeuw aangepast huis met oudere kern. Geschilderd opschrift Het Belofte Land Herberg en fraai geschilderd reliëf waarop twee mannen die een druiventros dragen.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen

Beschrijving

Herberg Het Landt van Beloften is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, artistieke en volkskundige waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een volkse herberg met oudere kern, die Felix Timmermans vaak inspireerde.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Begijnhofstraat 7, advies KCML (1992).

Waarden

Begijnhofstraat 7 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

volkskundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.