Burgerhuis van 1745

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Dijle
Locatie Dijle 11 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/187.1
  • OA000739

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis van 1745

Dijle 11, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis met verhoogde halsgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak, gedateerd 1745.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis met verhoogde halsgevel uit 1745.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Dijle nummer 11 te beschermen als monument omwille van de historische waarde als gevel opgetrokken in 1745 met fraaie Lodewijk XV deur.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Dijle 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.