Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75172
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75172

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Rysselhofstraat 13 (Kaprijke)

Hoeve met losse bestanddelen op begraasd erf afgesloten door ijzeren hek met zonmotief, vermoedelijk uit 18de eeuw. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Rysselhofstraat 13 (Kaprijke)
Hoeve met losse bestanddelen op begraasd erf afgesloten door ijzeren hek met zonmotief, vermoedelijk uit 18de eeuw. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.