Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Katoenspinnerij Maison Henrist et Dupuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75214
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75214

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Opgericht in 1911. In 1970 overgenomen door Filatures Nouvelles Orleans, vanaf 1972 eigendom van Union Cotonnière en zogenaamd "UCO Henrist". Sinds 1989 confectiebedrijf N.V. De Ruyck Paul.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Katoenspinnerij Maison Henrist et Dupuis

Oudstrijdersstraat 2 (Oudenaarde)
Katoenspinnerij, opgericht in 1911. Aan de straat palende vroegere kaarderij van twaalf traveeën onder zes raekemdaken met oorspronkelijke dubbele beglazing en onderdak van refractaire steen. Blinde bakstenen straatgevel geleed door lisenen. Conciërgewoning en burelen uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw van één bouwlaag onder pannen mansardedak. Achter aansluitende voormalige opslagplaats voor grondstoffen.