Beschermd monument

Godshuis de Lichtervelde: gevels en bedaking en de kapel met interieur en voortuin met ijzeren afsluiting

Beschermd monument van 01-10-2010 tot heden
ID: 7525   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7525

Besluiten

Godshuis de Lichtervelde met kapel en voortuin
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2010  ID: 4769

Beschrijving

De bescherming omvat de gevels en bedaking van het voormalige godshuis de Lichtervelde, de kapel met interieur en de beplante voortuin met ijzeren afsluiting.Waarden

Het voormalige godshuis de Lichtervelde met kapel met inbegrip van de beplante voortuin met ijzeren afsluiting, zijnde de gevels en bedaking van het voormalige godshuis, en de kapel met inbegrip van het interieur van de kapel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De instelling is verbonden met de werking van de Zusters Kindsheid Jesu, een apostolische congregatie gesticht in 1835 door de Gentse kanunnik Petrus-Jozef Triest, aanvankelijk belast met de verzorging van wezen, vondelingen en zieke kinderen in Gent, en enkele jaren later ook van bejaarden, ook op het platteland en in andere steden.
De bouw van het godshuis de Lichtervelde in Eke kwam tot stand in 1879 door een schenking van graaf Jules de Lichtervelde, lid van een vooraanstaande adellijke familie die in Eke het kasteel bewoonde.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kloostergebouw met kapel is zowel typologisch als stilistisch illustratief voor de bouwperiode in het laatste kwart van de 19de eeuw. Het voor de godshuisbouw kenmerkend hoofdgebouw is symmetrisch opgevat op een U-vormige plattegrond met aangebouwde kapel. Het geheel werd opgetrokken in een eclectische baksteenstijl met overwegend neoromaanse inslag, één van de gangbare neostijlen in de omvangrijke kerkelijke of religieuze architectuur van de tweede helft van de 19de eeuw. De decoratief uitgewerkte voorgevel gelegen in een door ijzeren hekwerk omsloten voortuin is een beeldbepalend element in de straat en straalt een zekere monumentaliteit uit.
Het authentieke en gave interieur van de kapel met een kwaliteitsvolle vormgeving en de weelderige afwerking schittert door de architecturale polychromie met zeer rijke kleurstelling en de verzorgde detaillering in neostijl.

sociaal-culturele waarde

Het godshuis de Lichtervelde is een representatieve en authentieke getuige van de sociale zorgverlening en welzijnszorg in een landelijke gemeente in de 19de eeuw, onder leiding van een religieuze gemeenschap van zusters en opgericht met financiële steun van de lokale adel. In de sociale geschiedenis van de gemeente en later in de ruimere landelijke regio speelde de dienstverlenende instelling een belangrijke rol. Het Heilig Hartbeeld en de Lourdesgrot in de voortuin van het godshuis getuigen van de sterke volksdevotie in de eerste helft van de 20ste eeuw.

artistieke waarde

De kapel van 1890 is door haar mooie interieurafwerking een authentiek voorbeeld van een kloosterkapel in eclectische stijl met rijke totaalpolychromie van hoogstaande kwaliteit en verrijkt met talrijke polychrome heiligenbeelden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Godshuis de Lichtervelde

de Lichterveldestraat 1 (Nazareth)
Het Woon- en Zorgcentrum de Lichtervelde was vroeger het 'Godshuis de Lichtervelde', gesticht in 1875 door de zusters Kindsheid Jesu van Gent. De gebouwen werden opgetrokken in 1879-1880, onder meer met een gift van de familie de Lichtervelde, kasteelbewoners van Eke.