Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis naar ontwerp van Th. Welvaert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 75280   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75280

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis van respectievelijk drie, één en één travee en drie bouwlagen in neo-Vlaamse renaissance, in 1891 gebouwd naar ontwerp van architect Theodore Welvaert voor de familie Van Damme.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis ontworpen door Theodore Welvaert

Kerkstraat 8 (Lokeren)
Hoekhuis van respectievelijk drie, één en één travee en drie bouwlagen in neo-Vlaamserenaissance-stijl, in 1891 gebouwd naar ontwerp van architect Theodore Welvaert voor de familie Van Damme.