Beschermd monument

Watermolen en molenaarswoning

Beschermd monument van 14-06-1991 tot heden
ID: 753   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/753

Besluiten

Watermolen en molenaarswoning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-1991  ID: 2382

Beschrijving

Het complex van korenwatermolen en molenaarswoning te Boortmeerbeek, is beschermd als monument.Waarden

De watermolen en molenaarswoning zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen en molenaarswoning

Pastorijstraat zonder nummer (Boortmeerbeek)
Korenwatermolen met turbine; maalvaardig maar niet in bedrijf. De maalinstallatie dateert van 1908. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw met loodrecht hierop een zijvleugel.