Beschermd monument

Postkantoor met smeedijzeren poort

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID
7530
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7530

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het postkantoor is met de smeedijzeren poort beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een rijkere zandstenen woning met gotische inslag, geïntegreerd in een openbaar gebouw in neogotische stijl, van circa 1924.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Florent van Cauwenberghstraat 1-5, advies KCML (1992).


Waarden

Het hoofdgebouw aan de straatzijde met inbegrip van de smeedijzeren poort is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

Florent Van Cauwenberghstraat 1-5 (Lier)
Vroeg 20ste-eeuwse en tijdens het interbellum heropgebouwde neogotische reconstructie van een laat 14de-eeuws gebouw.