Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 75306   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75306

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Potijze Chateau Lawn Cemetery werd gebruikt tussen mei en december 1915 en tussen juli 1917 en oktober 1918. Hier liggen nu volgens het huidige register 229 doden begraven.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Potijze Chateau Lawn & Grounds Cemeteries

Zonnebeekseweg zonder nummer (Ieper)
Potijze Chateau Lawn Cemetery werd gebruikt tussen mei en december 1915 en tussen juli 1917 en oktober 1918. Hier liggen nu volgens het huidige register 229 doden begraven.