Burgerhuis Zwart Verken

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Keizerstraat
Locatie Keizerstraat 18 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/195.1
  • OA000747

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Zwart Verken

Keizerstraat 18, Mechelen (Antwerpen)

Diephuis met halsgevel, twee bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis Zwart Verken met halsgevel uit 1777.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Keizerstraat nummer 16 te beschermen als monument omwille van de historische waarde als voorbeeld van provinciale Lodewijk-XV-architectuur, opgetrokken in 1777.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Keizerstraat 16 (nu Keizerstraat 18) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.