Maria Magdalenakapel

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Kanunnik De Deckerstraat
Locatie Kanunnik De Deckerstraat 40 (Mechelen)
Alternatieve naam Klein Begijnhofkapel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/196.1
  • OA000748

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Maria Magdalenakapel

Kanunnik De Deckerstraat 40, Mechelen (Antwerpen)

Voormalige kapel, heden als turnzaal deel uitmakend van de stedelijke gemengde lagere school.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de kapel op de hoek van de Kanunnik De Deckerstraat en Klein Begijnhof.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor de kapel van het Klein Begijnhof te beschermen als monument omwille van de historische waarde als voormalige Maria Magdalenakapel en als getuige van laatgotische kerkelijke bouwkunst uit het laatste kwart van de 16de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).

Waarden

Klein begijnhofkapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.