Beschermd monument

Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID: 7533   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7533

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het stedelijk Museum Wuyts - Van Campen, meer specifiek het oudste deel naar ontwerp van F.H. Cox en de uitbreiding naar ontwerp van M. Van Ockeleyen met inbegrip van de geïncorporeerde zuilengaanderij en de gotische nis, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een openbaar gebouw in neogotische stijl, opgericht in 1891 naar ontwerp van F.H. Cox met latere uitbreidingen naar ontwerp van M. Van Ockeleyen (1904-1905) en C. Sol (1936-1946).

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Florent van Cauwenberghstraat 14, advies KCML (1992).


Waarden

Het oudste deel van het museum naar ontwerp van F.H. Cox evenals de uitbreiding naar ontwerp van M. Van Ockeleyen met inbegrip van de geïncorporeerde zuilengaanderij en gotische nis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadspeypelinckhuys

Florent Van Cauwenberghstraat 14 (Lier)
Museum-complex gebouwd in opdracht van de stad naar ontwerp van stadsarchitect F.H. Cox. Ingehuldigd op zestien oktober 1892.