Beschermd monument

Stadswoning Clyn Berrie

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7538   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7538

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoning Clyn Berrie is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een traditionele gevel in bak- en zandsteenstijl met behouden 19de-eeuwse winkelpui.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Florent van Cauwenberghstraat 15, advies KCML (1992).


Waarden

Florent Van Cauwenbergstraat 15 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Clyn Berrie

Florent Van Cauwenberghstraat 15 (Lier)
Traditioneel huis opgetrokken uit baksteen onder steil zadeldak met centraal dakvenster, opklimmend tot de 17de eeuw.