Beschermd monument

Burgerhuis van 1769

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

ID
7539
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7539

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-1985  ID: 2046

Beschrijving

De bescherming omvat het rococo burgerhuis uit 1769.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Tichelrij nummer 1 te beschermen als monument omwille van de historische waarde als voorbeeld van Lodewijk-XV-architectuur, in 1769 opgericht.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).


Waarden

Tichelrij 1 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis van 1769 met poort

Tichelrij 1, 1A (Mechelen)
Fraai Lodewijk XV-dubbelhuis met drie bouwlagen en dito traveeën onder mansardedak, in 1769 gebouwd.