Neoclassicistisch herenhuis

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Florent Van Cauwenberghstraat
Locatie Florent Van Cauwenberghstraat 28 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/176.1
  • OA000822

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistisch herenhuis

Florent Van Cauwenberghstraat 28, Lier (Antwerpen)

Neoclassicistisch herenhuis, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistisch herenhuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een neoclassicistisch herenhuis uit het einde van de 19de eeuw met vrij gaaf bewaard uitzicht en interieur.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Florent van Cauwenberghstraat 28, advies KCML (1992).

Waarden

Florent Van Cauwenbergstraat 28 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.