Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis naar ontwerp van Charles De Wulf

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
75417
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75417

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 6. Complex n.o.v. architect C. Dewulf (Brugge), van 1903 vlg. jaarcartouche i.pl.v. XIX-herenhuis cf. interieur. Bestaande uit koetshuis, diephuis met hierop aansluitende Reievleugel gegroepeerd rondom een binnenplaats toegankelijk via steekboogpoort opgenomen in een gekanteelde muur doorlopend in een lagere afsluiting met houten balustrade. Baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor kozijnAanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis met koetshuis

Kartuizerinnenstraat 6 (Brugge)
Complex naar ontwerp van architect C. Dewulf (Brugge), van 1903 volgens jaarcartouche in plaats van 19de-eeuws herenhuis. Bestaande uit koetshuis, diephuis met hierop aansluitende Reievleugel gegroepeerd rondom een binnenplaats toegankelijk via steekboogpoort opgenomen in een gekanteelde muur doorlopend in een lagere afsluiting met houten balustrade.