Burgerhuis Den Grooten Kreft

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Florent Van Cauwenberghstraat
Locatie Florent Van Cauwenberghstraat 35 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/177.1
  • OA000823

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Den Grooten Kreft

Florent Van Cauwenberghstraat 35, Lier (Antwerpen)

Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak, vermoedelijk aangepast in het derde kwart van de 18de eeuw, doch met oudere kern.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Het burgerhuis Den Grooten Kreft is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een woning met evenwichtig opgebouwde gevelcompositie uit de 18de eeuw, doch duidelijk met oudere kern.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Florent van Cauwenberghstraat 35, advies KCML (1992).

Waarden

Florent Van Cauwenbergstraat 35 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.