Beschermd monument

Gildehuis Het Groenhuys

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7544   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7544

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het voormalige gildehuis Het Groenhuys is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als typevoorbeeld van eenvoudige lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw die tot aan de Eerste Wereldoorlog het uitzicht van de Grote Markt bepaalden.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Grote Markt 37, advies KCML (1992).


Waarden

Grote Markt 37 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gildehuis Het Groenhuys

Grote Markt 37 (Lier)
Voormalige gildekamer van de Voet- of Kruisbooggilde. Van oudsher ingericht als herberg en gasthof met een afzonderlijke kamer voor de gilde.