Gildehuis Het Groenhuys

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 37 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/178.1
  • OA000825

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gildehuis Het Groenhuys

Grote Markt 37, Lier (Antwerpen)

Voormalige gildekamer van de Voet- of Kruisbooggilde. Van oudsher ingericht als herberg en gasthof met een afzonderlijke kamer voor de gilde.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalige gildehuis Het Groenhuys is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als typevoorbeeld van eenvoudige lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw die tot aan de Eerste Wereldoorlog het uitzicht van de Grote Markt bepaalden.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Grote Markt 37, advies KCML (1992).

Waarden

Grote Markt 37 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.