Beschermd varend erfgoed

Schip Edelweiss II

Beschermd varend erfgoed van 17-09-2009 tot heden

ID: 7545   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7545

Besluiten

Schip Edelweiss II
definitieve beschermingsbesluiten: 17-09-2009  ID: 4643

Beschrijving

Deze bescherming betreft het schip Edelweiss II.Waarden

Het schip "Edelweiss II" is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

meer bepaald omwille van de scheepsarchitectuur, de persoon van de ontwerper en eveneens omwille van de hoogstaande wedstrijdprestaties van het schip. Het schip werd in 1914 gebouwd als wedstrijdjacht naar ontwerp van Linton Hope, één van de meest merkwaardige scheepsarchitecten, later ook vliegtuigontwerper, uit zijn tijd. De ontwerper werd bovendien ook door de Belgische koning benaderd voor zijn kunde. In wedstrijdmiddens was Hope één van de meest succesvolle ontwerpers. Zelf haalde hij goud tijdens de Olympische Spelen. De Edelweiss II is het eindpunt van de ontwikkeling binnen de eerste "6 metre rule", een eerste rating formule. Deze formule zorgde voor de extreem scherpe vorm van dit jacht. Met een breedte van amper 5,5 voet is dit jacht extreem smal in verhouding tot de lengte zo'n 35 voet. Ook nu nog spreekt deze vorm tot de verbeelding bij specialisten en belangstellenden. Bij de bouw van het schip werd gekozen voor een sloepgetuigde torentuigage, wat voor die tijd vrij nieuw was. Het enorme zeiloppervlak dat zowel in de hoogte als in de lengterichting indrukwekkend was vergde een bijzondere rompbouw en ongetwijfeld ook een goede stuurkunst. De prestaties van dit schip in vele internationale wedstrijden, maar vooral tijdens de Olympische spelen te Antwerpen in 1920, waar een gouden medaille gewonnen werd, zijn nog steeds onovertroffen.

industrieel-archeologische waarde

meer bepaald omwille van de bouwmethode van het schip. Het gaat om de toepassing van het hout in een "tight/closed seamed" verband en van gestoomde spanten. Deze techniek werd toegepast op heel veel scherpe jachten, tot diep in de twintigste eeuw. Door de opkomst van de serieproductie van metalen en kunststofschepen wordt deze productiemethode enkel nog toegepast op traditionele, ambachtelijke werven.

wetenschappelijke waarde

meer bepaald omwille van de evolutie van de hydrodynamica in de scheepsbouw, waarbij de ontwerper een maximale efficiëntie wist te bereiken binnen de bestaande klassering.

sociaal-culturele waarde

meer bepaald omwille van de inspirerende rol die het schip speelde voor de sport in België, in het bijzonder voor de ontwikkeling van de zeilsport.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Edelweiss II

Kapellen (Antwerpen)
De Edelweis II is een wedstrijdjacht volgens de zes meterregel, dat in 1920 op de Olympische spelen in Antwerpen een gouden medaille behaalde.