Beschermd monument

Burgerhuis Keulen

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden
ID: 7549   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7549

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-1985  ID: 2046

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis uit circa 1500, toegeschreven aan Rombout Keldermans II.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Grote Markt nummer 26 te beschermen als monument omwille van de artistieke en historische waarde als mooi en gaaf voorbeeld van Brabantse burgerlijke gotiek uit het einde van de 15de - begin van de 16de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).


Waarden

Grote Markt 26 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Keulen

Grote Markt 26 (Mechelen)
Interessant voorbeeld van burgerlijke Brabantse gotiek, waarvan het ontwerp toegeschreven wordt aan de Mechelse bouwmeester Rombout Keldermans II.