Beschermd monument

Kasteelhoeve Hof te Veaux

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

ID: 755   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/755

Besluiten

Geografisch pakket Perk
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1981  ID: 1651

Beschrijving

De boerenwoning, stallen en schuur van de kasteelhoeve Hof te Veaux gelegen ten westen van het Kasteel de Ribaucourt te Perk, zijn beschermd als monument.Waarden

De kasteelhoeve Hof te Veaux (boerenhuis, stallen en schuur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteelhoeve Hof te Veaux

Kasteelhoekstraat 5-6 (Steenokkerzeel)
Kasteelhoeve met gebouwen rond geplaveide binnenplaats, opklimmend tot het tweede kwart van de 18de eeuw met wijzigingen uit einde 19de eeuw.


Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein de Ribaucourt

Kasteelhoekstraat 1-2, 3-5, 6, 1B (Steenokkerzeel)
Waterslot met gebouwen grotendeels daterend uit de 17de eeuw, teruggaand op site van feodale motte vermoedelijk aangelegd in de 12de eeuw, aangepast en classicistisch verbouwd door Pierre-Antoine de Bounder de Melsbroeck aan het eind van de 18de eeuw. Vanaf 1833 werd het kasteel met aanhorigheden eigendom van de graven de Ribeaucourt, die instonden voor de aanleg van het landschappelijk park van circa 40 hectare, naar verluidt ontworpen door Edouard Keilig (1827-1895) in de jaren 1880 en aanpassingen doorvoerden aan het kasteel; de 17de-eeuwse structuur van het domein is doorheen het landschappelijk patroon nog duidelijk zichtbaar.