Beschermd monument

Burgerhuis De Beer

Beschermd monument van 02-05-1985 tot heden

ID
7550
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7550

Besluiten

Geografisch pakket Mechelen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-05-1985  ID: 2046

Beschrijving

De bescherming omvat het burgerhuis met classicerende halsgevel uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: De Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg stelt voor het pand Grote Markt nummer 32-33 te beschermen als monument omwille van de historische waarde als voorbeeld van een classicerende halsgevel uit de 18de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, DA000646, Mechelen: 44 monumenten en 2 stadsgezichten, beschermingsdossier (BRENDERS F., 1985).


Waarden

Grote Markt 32-33 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Beer

Grote Markt 32-33 (Mechelen)
Burgerhuis met classicerende halsgevel van zandsteen; drie bouwlagen en drie traveeën onder een zadeldak uit de eerste helft van de 18de eeuw.