O305 François Musin

Beschermd varend erfgoed van 24-02-2011 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat
Locatie Antwerpen (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

O305 François Musin

Antwerpen (Antwerpen)

De O305 François Musin is een zijtreiler voor de IJslandvaart die in 1948 in Oostende bij Béliard-Crighton werd gebouwd.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De zijtreiler voor de IJslandvaart 'François Musin' is beschermd als varend erfgoed.

Waarden

De zijtreiler voor de IJslandvaart 'François Musin' is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De 0 305 "François Musin" is een getuige van een specifiek facet van de geschiedenis van de Vlaamse zeevisserij, de IJslandvaart, welke een belangrijke economische activiteit was voor de volledige kuststreek tussen de tweede helft van de 19de eeuwen eind 20ste eeuw.

industrieel-archeologische waarde

De boot is nog gebouwd met een geklonken staalconstructie niet tegenstaande ten gevolge de technologische evolutie van de Tweede Wereldoorlog de meeste overzeese werven al waren overgeschakeld op de sterkere en minder arbeidsintensieve lastechnieken.

wetenschappelijke waarde

De rompvorm en lijnenplan zijn het gevolg van de stelselmatige evolutie waarbij een verhoogde zeewaardigheid en stabiliteit werd betracht voor de specifieke zeegang en deining van de Noordzee.

sociaal-culturele waarde

De IJslandvaart nam een bijzondere plaats in bij de bevolking van de kusthavens. De vissers werden aangeduid met de benaming "IJslandvaarders" gezien de uitzonderlijke zware en specifieke werkomstandigheden die ook talrijke mensenlevens heeft gekost. De IJslandvaart had ook invloed op de leefomstandigheden van alle betrokken families.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.