Kerkschip Sint-Jozef

Beschermd varend erfgoed van 03-10-2011 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Houtdok-Noordkaai
Locatie Houtdok-Noordkaai zonder nummer (Antwerpen)
Alternatieve naam Citank

Administratieve gegevens

Andere nummers

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kerkschip Sint-Jozef

Houtdok-Noordkaai (Antwerpen)

Het kerkschip Sint-Jozef werd als bunkerschip gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog en wordt sinds 1952 gebruikt door het apostolaat der schippers.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het kerkschip Sint-Jozef is beschermd als varend erfgoed.

Waarden

Het kerkschip Sint-Jozef is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als materiële getuige van de specifieke militaire en strategische ontwikkelingen tijdens WOII waarbij permanent gezocht werd naar verbeteringen en nieuwe technieken om de infrastructuren en transportmiddelen aan te passen.
Als voorbeeld van een bunkerschip gebouwd tijdens WOII in functie van de bevoorrading van de Duitse vloot.

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeeld van de gevarieerde toepassingen en mogelijkheden voor het bouwen met gewapend beton, in de scheepsbouw aangeduid met de benaming ferrociment (Fr.).
Als gaaf bewaard voorbeeld van een bepaalde fase in de ontwikkeling van de toepassing van gewapend beton of ferrociment (Fr.) voor het construeren van scheepsrompen, waarbij nog steeds werd gebaseerd op historische bouwmethodes met andere materialen, zoals houtbouw, vooraleer de mogelijkheden van het bouwmateriaal tot een specifieke methode hebben geleid zoals de schalenbouw.

sociaal-culturele waarde

De herbestemming als apostolaat der schippers of ‘Kerkschip’ in 1952 is een uitzonderlijk gegeven welke tot op heden nog een belangrijke waarde vertegenwoordigd binnen de schippersgemeenschap en, in ruimere context, een grote verbondenheid heeft met de haven van Antwerpen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.