Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
75578
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75578

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Thans jeugdverenigingslokalen "De Schuur". Hoeve al aangegeven op het primitief kadasterplan uit 1817, volgens kadastergegevens volledig gereconstrueerd en vergroot in 1872. Hoeve met U-vormige aanleg rondom verhard erf geopend naar de straat en met lindeboom.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Torrestraat 35-37 (Dendermonde)
Hoeve al aangegeven op het primitief kadasterplan uit 1817, volledig gereconstrueerd en vergroot in 1872. Hoeve met U-vormige aanleg rondom verhard erf geopend naar de straat en met lindeboom. Achterin en parallel aan de straat gelegen boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak.