Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenvoudige burgerwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
75589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kattestraat nr. 49. Eenvoudige burgerwoning uit de eerste helft van de 20ste eeuw, met links aansluitende voormalige vlasschuur. Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel, geritmeerd door getoogde muuropeningen onder strek. Vernieuwd schrijnwerk. Rechthoekige deur met glas-in-loodbovenlicht. Schuur onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Bakstenen lijstgevel doorbroken door centrale pAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenvoudige burgerwoning

Kattestraat 49 (Kuurne)
Kattestraat nr. 49. Eenvoudige burgerwoning uit de eerste helft van de 20ste eeuw, met links aansluitende voormalige vlasschuur. Dubbelhuis met bakstenen lijstgevel, geritmeerd door getoogde muuropeningen onder strek. Vernieuwd schrijnwerk. Rechthoekige deur met glas-in-loodbovenlicht. Schuur onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Bakstenen lijstgevel doorbroken door centrale p