Beschermd varend erfgoed

Bebakeningsschip Doel

Beschermd varend erfgoed van 13-07-2011 tot heden
ID: 7559   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7559

Besluiten

Bebakeningschip Doel
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-2011  ID: 4825

Beschrijving

Het bebakeningschip Doel is beschermd als varend erfgoed.


Waarden

Het bebakeningschip Doel is beschermd als varend erfgoed omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het bebakeningschip "DOEL" werd gebouwd in 1952 in opdracht van de Belgische staat en sindsdien ingezet voor de specifieke taak van het onderhouden en stelselmatig aanpassen van de bebakening langs het Belgisch deel van de Zeeschelde. Dit wijst op het toenemend belang dat door de overheid werd gehecht aan de veiligheid op de vaarwegen ten gevolge de steeds toenemende intensiteit van de scheepvaart na de Tweede Wereldoorlog.

industrieel-archeologische waarde

De romp van het bebakeningschip "DOEL" is een voorbeeld van een overgangsfase in de scheepsbouw waarbij zowel klinknagelverbindingen als aan elkaar gelaste platen worden gebruikt. Het schip bezit nog haar oorspronkelijke dieselmotor: een ABC zescilinder van 250 pk bij 500 tr/min. Mast, giek, lieren, ankerrollen en sterkte van de constructie zijn ontworpen voor de specifieke taak van het schip. Het bebakeningschip is dan ook een uniek en gaaf bewaard voorbeeld van een specifiek voor haar taak ontwarden en gebouwd werkschip.

wetenschappelijke waarde

Lijnenplan, onderdompeling, langse en dwarse stabiliteit zijn specifiek bedacht op de uitzonderlijke krachten welke door haar taken op het schip zullen worden uitgeoefend.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Doel

Antwerpen (Antwerpen)
Het bebakeningsschip Doel werd in 1952 gebouwd door Béliard-Crighton in Oostende in opdracht van het ministerie van Verkeerswezen voor het onderhoud van de betonning op de Schelde.