Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen en molenaarswoning met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-1991 tot heden

ID
756
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/756

Besluiten

Watermolen en molenaarswoning met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-1991  ID: 2382

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde watermolen en molenaarswoning met de onmiddellijke omgeving.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de watermolen met molenaarswoning is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu beeldbepalende waarde

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen en molenaarswoning

Pastorijstraat zonder nummer (Boortmeerbeek)
Korenwatermolen met turbine; maalvaardig maar niet in bedrijf. De maalinstallatie dateert van 1908. Het complex bestaat uit het hoofdgebouw met loodrecht hierop een zijvleugel.