Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve De Blauwe Poort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 75618   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75618

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Duivenslagstraat nr. 19. Kleine hoeve z.g. "De Blauwe poort" van het langgestrekte type, uit de 19de maar eventueel teruggaand tot de 18de eeuw. Aangeduid met één bouwvolume op de Poppkaart (1842). In 1911 wordt de stalling rechts van het woonhuis verbouwd tot drankhuis, heden heeft het een socio-culturele functie. Lage baksteenbouw onder onderbroken pannen zadeldak. Geïncorporeerde stalvleugelAanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve De Blauwe Poort

Duivenslagstraat 19 (Brugge)
Duivenslagstraat nr. 19. Kleine hoeve z.g. "De Blauwe poort" van het langgestrekte type, uit de 19de maar eventueel teruggaand tot de 18de eeuw. Aangeduid met één bouwvolume op de Poppkaart (1842). In 1911 wordt de stalling rechts van het woonhuis verbouwd tot drankhuis, heden heeft het een socio-culturele functie. Lage baksteenbouw onder onderbroken pannen zadeldak. Geïncorporeerde stalvleugel