Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie arbeidershuizen in eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
75630
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75630

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij van drie arbeidershuizen in eenheidsbebouwing, gelegen aan de zuidzijde van de smalle voetgangerswegel tussen de Achter- en Lepelstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing

Kleine Achterstraat 14-18 (Laarne)
Rij van drie arbeidershuizen in eenheidsbebouwing, gelegen aan de zuidzijde van de smalle voetgangerswegel tussen de Achter- en Lepelstraat.