Beschermd monument

Burgerhuis Rome

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID: 7566   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7566

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het burgerhuis Rome is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een herenhuis in neogotische stijl, opgericht in 1908 door de Lierse drukkersfamilie Van In, naar ontwerp van de Mechelse bouwmeester Ph. Van Boxmeer.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Grote Markt 38, advies KCML (1992).


Waarden

Grote Markt 38 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis Rome

Grote Markt 38 (Lier)
In 1908 afgebroken en door de drukkersfamilie Van In - Mertens heropgebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van Ph. Van Boxmeer.