Burgerhuis Venus Bergh

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Grote Markt
Locatie Grote Markt 43 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/180.1
  • OA000827

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis Venus Bergh

Grote Markt 43, Lier (Antwerpen)

Burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgesnuit leien zadeldak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw met 19de-eeuwse toevoegingen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis Venus Bergh is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van bepleisterde lijstgevel uit het einde van de 18de eeuw, typisch voor het uitzicht van de Grote Markt tot aan de Eerste Wereldoorlog.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Grote Markt 43, advies KCML (1992).

Waarden

Grote Markt 43 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.