Beschermd monument

Herberg De Gulden Cop

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7570   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7570

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Herberg De Gulden Cop is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als één van de weinige panden met intact bewaarde winkelpui en -interieur met bouwaanvraag van 1922 naar ontwerp van A. Ceulemans.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Grote Markt 65, advies KCML (1992).

Waarden

Grote Markt 65 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Winkelhuis Het Gulden Hoofd

Grote Markt 65 (Lier)
Vernield in 1914 en heropgebouwd als winkelhuis in 1922 met eclectische en neorenaissance-kenmerken, waarvoor bouwaanvraag naar ontwerp van A. Ceulemans.