Beschermd monument

Herenwoning Dauwe met tuin

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 7572   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7572

Besluiten

Woningen, café Posthotel en schutterstoren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4402

Beschrijving

De bescherming omvat het herenhuis Dauwe, gelegen aan de Stationsstraat, de aanhorigheden zoals paardenstal, conciërgewoning en koetshuis, de ommuurde tuin met dendrologisch waardevol bomenbestand en het hekwerk dat de tuin van de straat scheidt.Waarden

De voorgedragen huizen zijn exemplarisch voor de stilistische evolutie in de burgerlijke privé-architectuur vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw binnen de kleinstedelijke context van Wetteren als regionaal handelscentrum. Het betreft kwalitatieve voorbeelden van heren- en burgerwoningen in neoclassicistische, neorenaissance, eclectische, art nouveau en modernistische architectuur gebouwd in opdracht van de gegoede burgerij en middenklasse. Ze werden veelal uitgevoerd door architecten en kunstenaars wiens vakmanschap het lokaal niveau overstijgt. De interieurs vertonen een gevarieerde aankleding in neoclassicistische, historiserende neostijl tot en met vernieuwende art nouveau en modernistische stijlen. De lokalisatie van de gebouwen aan belangrijke historische in- en uitvalswegen of in wijken, die pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw ontwikkeld werden, is daarenboven uitermate illustratief voor de stedenbouwkundige evolutie in Wetteren. De schutterstoren die fungeert als baken in de stationsbuurt, waar tevens een zwaartepunt ligt van beschermenswaardige gebouwen van Wetteren, is ook om die reden aan de selectie gekoppeld. De te beschermen gebouwen bezitten aantoonbare intrinsieke kwaliteiten van historische, artistieke, volkskundige, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Dit waardevol karakter dat hun behoud verantwoordt, wordt mede bepaald door hun ouderdom, authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid.

Voormalige herenwoning Dauwe met inbegrip van hekwerk, ommuurde tuin, waardevol bomenbestand en aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De voormalige herenwoning Dauwe van 1867 is een uitzonderlijk voorbeeld van een gaaf behouden eclectische woning met kenmerken uit de neorenaissancestijl, met een opmerkelijk interieur in neoclassicistische stijl en een prachtige L-vormige tuin met landschappelijke aanleg en waardevol bomenbestand.
De woning behoort tot de meest beeldbepalende midden-19de-eeuwse gebouwen in Wetteren. Het is daarenboven een ontwerp van de jong gestorven architect Ferdinand De Noyette uit Gent, die ook het voorontwerp voor het nieuwe gemeentehuis te Wetteren voor zijn rekening nam. Het representatief karakter van dit monumentale gebouw wordt voornamelijk benadrukt door het exterieur, waarvan de voorgevel in bak- en zandsteenstijl is opgetrokken en de zijgevels van een beraping met een aantal blinde vensters zijn voorzien. Het gaaf bewaard interieur in een uitgesproken en rijkelijk uitgewerkte neoclassicistische stijl straalt grootheid en voornaamheid uit en getuigt van een hoogstaande artisticiteit. Gestucte plafonds en muren, marmeren schouwen, parket- en tegelvloeren, fraai uitgesneden schrijnwerk met dito krukken, bordestrap met balustervormige trappaal, in de monumentale hal, wachtkamer en salons behoren tot de authentieke interieurelementen en zijn representatief voor de 19de-eeuwse burgerlijke bouwkunst. De binnenindeling is daarenboven het toonbeeld van een zeer doordacht samengaan van decoratie en functionaliteit.
De materiaalkeuze en de verfijnde uitvoering van zowel het interieur als het exterieur weerspiegelt voorts de status van de oorspronkelijke opdrachtgevers.
De volledig ingesloten L-vormige tuin vertoont een landschappelijke aanleg met glooiend gazon, serpentinevijver met bruggetje, omlopend gekasseid en aarden pad, rest van gloriette en een dendrologisch waardevol en zeer goed onderhouden bomenbestand. Deze tuinaanleg en vormgeving maken wellicht samen met het gesmeed ijzeren hekwerk aan de straatkant integraal deel uit van het oorspronkelijk ontwerp en zijn getuigen van de 19de-eeuwse aanleg en afsluiting van het perceel. De andere gebouwen van jongere datum, een wc'tje in cottagestijl en de voormalige paardenstal, conciërgewoning en koetshuis, zijn kenmerkende aanhorigheden bij dergelijke residentieel complex en zijn onlosmakelijk met de site verbonden.

artistieke waarde

De voormalige herenwoning Dauwe van 1867 is een uitzonderlijk voorbeeld van een gaaf behouden eclectische woning met kenmerken uit de neorenaissancestijl, met een opmerkelijk interieur in neoclassicistische stijl en een prachtige L-vormige tuin met landschappelijke aanleg en waardevol bomenbestand.
De woning behoort tot de meest beeldbepalende midden-19de-eeuwse gebouwen in Wetteren. Het is daarenboven een ontwerp van de jong gestorven architect Ferdinand De Noyette uit Gent, die ook het voorontwerp voor het nieuwe gemeentehuis te Wetteren voor zijn rekening nam. Het representatief karakter van dit monumentale gebouw wordt voornamelijk benadrukt door het exterieur, waarvan de voorgevel in bak- en zandsteenstijl is opgetrokken en de zijgevels van een beraping met een aantal blinde vensters zijn voorzien. Het gaaf bewaard interieur in een uitgesproken en rijkelijk uitgewerkte neoclassicistische stijl straalt grootheid en voornaamheid uit en getuigt van een hoogstaande artisticiteit. Gestucte plafonds en muren, marmeren schouwen, parket- en tegelvloeren, fraai uitgesneden schrijnwerk met dito krukken, bordestrap met balustervormige trappaal, in de monumentale hal, wachtkamer en salons behoren tot de authentieke interieurelementen en zijn representatief voor de 19de-eeuwse burgerlijke bouwkunst. De binnenindeling is daarenboven het toonbeeld van een zeer doordacht samengaan van decoratie en functionaliteit.
De materiaalkeuze en de verfijnde uitvoering van zowel het interieur als het exterieur weerspiegelt voorts de status van de oorspronkelijke opdrachtgevers.
De volledig ingesloten L-vormige tuin vertoont een landschappelijke aanleg met glooiend gazon, serpentinevijver met bruggetje, omlopend gekasseid en aarden pad, rest van gloriette en een dendrologisch waardevol en zeer goed onderhouden bomenbestand. Deze tuinaanleg en vormgeving maken wellicht samen met het gesmeed ijzeren hekwerk aan de straatkant integraal deel uit van het oorspronkelijk ontwerp en zijn getuigen van de 19de-eeuwse aanleg en afsluiting van het perceel. De andere gebouwen van jongere datum, een wc'tje in cottagestijl en de voormalige paardenstal, conciërgewoning en koetshuis, zijn kenmerkende aanhorigheden bij dergelijke residentieel complex en zijn onlosmakelijk met de site verbonden.

historische waarde

De voormalige herenwoning Dauwe van 1867 is een uitzonderlijk voorbeeld van een gaaf behouden eclectische woning met kenmerken uit de neorenaissancestijl, met een opmerkelijk interieur in neoclassicistische stijl en een prachtige L-vormige tuin met landschappelijke aanleg en waardevol bomenbestand.
De woning behoort tot de meest beeldbepalende midden-19de-eeuwse gebouwen in Wetteren. Het is daarenboven een ontwerp van de jong gestorven architect Ferdinand De Noyette uit Gent, die ook het voorontwerp voor het nieuwe gemeentehuis te Wetteren voor zijn rekening nam. Het representatief karakter van dit monumentale gebouw wordt voornamelijk benadrukt door het exterieur, waarvan de voorgevel in bak- en zandsteenstijl is opgetrokken en de zijgevels van een beraping met een aantal blinde vensters zijn voorzien. Het gaaf bewaard interieur in een uitgesproken en rijkelijk uitgewerkte neoclassicistische stijl straalt grootheid en voornaamheid uit en getuigt van een hoogstaande artisticiteit. Gestucte plafonds en muren, marmeren schouwen, parket- en tegelvloeren, fraai uitgesneden schrijnwerk met dito krukken, bordestrap met balustervormige trappaal, in de monumentale hal, wachtkamer en salons behoren tot de authentieke interieurelementen en zijn representatief voor de 19de-eeuwse burgerlijke bouwkunst. De binnenindeling is daarenboven het toonbeeld van een zeer doordacht samengaan van decoratie en functionaliteit.
De materiaalkeuze en de verfijnde uitvoering van zowel het interieur als het exterieur weerspiegelt voorts de status van de oorspronkelijke opdrachtgevers.
De volledig ingesloten L-vormige tuin vertoont een landschappelijke aanleg met glooiend gazon, serpentinevijver met bruggetje, omlopend gekasseid en aarden pad, rest van gloriette en een dendrologisch waardevol en zeer goed onderhouden bomenbestand. Deze tuinaanleg en vormgeving maken wellicht samen met het gesmeed ijzeren hekwerk aan de straatkant integraal deel uit van het oorspronkelijk ontwerp en zijn getuigen van de 19de-eeuwse aanleg en afsluiting van het perceel. De andere gebouwen van jongere datum, een wc'tje in cottagestijl en de voormalige paardenstal, conciërgewoning en koetshuis, zijn kenmerkende aanhorigheden bij dergelijke residentieel complex en zijn onlosmakelijk met de site verbonden.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenwoning Dauwe met aanhorigheden en tuin

Stationsstraat 48-50 (Wetteren)
Herenwoning Dauwe, met aanhorigheden, ommuurde tuin, hekwerk en bomenbestand beschermd als monument bij M.B. van 03.06.2005. Beeldbepalende woning in eclectische stijl met kenmerken uit de neorenaissancestijl.