Stadswoning Gulden Hand

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Heilige-Geeststraat
Locatie Heilige-Geeststraat 6 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/182.1
  • OA000829

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning Gulden Hand

Heilige-Geeststraat 6, Lier (Antwerpen)

In de 20ste eeuw grondig aangepast bakstenen huis onder zadeldak met behoud van volume en ordonnantie.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen

Beschrijving

De stadswoning Gulden Hand is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als vrij gaaf voorbeeld van een puntgevel in bak- en zandsteenstijl ondanks de aanpassingen uit de 20ste eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Heilige-Geeststraat 6, advies KCML (1992).

Waarden

Heilige-Geeststraat 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.