Beschermd monument

Stadswoning Gulden Hand

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

ID
7574
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7574

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De stadswoning Gulden Hand is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als vrij gaaf voorbeeld van een puntgevel in bak- en zandsteenstijl ondanks de aanpassingen uit de 20ste eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Heilige-Geeststraat 6, advies KCML (1992).


Waarden

Heilige-Geeststraat 6 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning Gulden Hand

Heilige-Geeststraat 6 (Lier)
In de 20ste eeuw grondig aangepast bakstenen huis onder zadeldak met behoud van volume en ordonnantie.