Beschermd monument

Romaans stapelhuis Spijker

Beschermd monument van tot heden

ID
7576
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7576

Beschrijving

Het romaans stapelhuis de Spijker is beschermd als monument.Waarden

Het Stapelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Romaans stapelhuis Spijker

Graslei 10 (Gent)
Licht voorover buigende gevel van zeven traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (nok loodrecht op de straat, leipannen), uit het vierde kwart van de 12de eeuw. Tot 1734 opslagplaats voor het graan dat langs de Leiehaven vervoerd werd. Gerestaureerd in 1903 naar ontwerp van architect August Van Assche.