Beschermd monument

Burgerhuis Bombeke-Buysse

Beschermd monument van tot heden

ID
7577
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7577

Besluiten

Woningen, café Posthotel en schutterstoren
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4402

Beschrijving

De bescherming omvat het neoclassicistisch burgerhuis, dat in 1864-1868 werd gebouwd naar ontwerp van architect A. Van Hecke in opdracht van brouwer Leon Bombeke, en zijn interieur, uitgevoerd in opdracht van latere eigenaar Alphonse Buysse.Waarden

De voorgedragen huizen zijn exemplarisch voor de stilistische evolutie in de burgerlijke privé-architectuur vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot en met de eerste helft van de 20ste eeuw binnen de kleinstedelijke context van Wetteren als regionaal handelscentrum. Het betreft kwalitatieve voorbeelden van heren- en burgerwoningen in neoclassicistische, neorenaissance, eclectische, art nouveau en modernistische architectuur gebouwd in opdracht van de gegoede burgerij en middenklasse. Ze werden veelal uitgevoerd door architecten en kunstenaars wiens vakmanschap het lokaal niveau overstijgt. De interieurs vertonen een gevarieerde aankleding in neoclassicistische, historiserende neostijl tot en met vernieuwende art nouveau en modernistische stijlen. De lokalisatie van de gebouwen aan belangrijke historische in- en uitvalswegen of in wijken, die pas in de loop van de 19de en 20ste eeuw ontwikkeld werden, is daarenboven uitermate illustratief voor de stedenbouwkundige evolutie in Wetteren. De schutterstoren die fungeert als baken in de stationsbuurt, waar tevens een zwaartepunt ligt van beschermenswaardige gebouwen van Wetteren, is ook om die reden aan de selectie gekoppeld. De te beschermen gebouwen bezitten aantoonbare intrinsieke kwaliteiten van historische, artistieke, volkskundige, industrieel-archeologische en/of sociaal-culturele waarde. Dit waardevol karakter dat hun behoud verantwoordt, wordt mede bepaald door hun ouderdom, authenticiteit, representativiteit, zeldzaamheid of gaafheid.

Voormalige woning Bombeke-Buysse is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De voormalige woning Bombeke-Buysse naar ontwerp van architect A. Van Hecke uit Brugge, tussen 1864 en 1868 gebouwd in opdracht van de Wetterse brouwer Leon Bombeke, is een in het straatbeeld opvallende en beeldbepalende herenwoning. Het pand, een dubbelhuis met kenmerkende 19de-eeuwse indeling, is een representatief voorbeeld van de evoluerende architectuur in de tweede helft van de 19de eeuw. Zowel het exterieur als het interieur getuigen van deze evolutie in de burgerlijke architectuur. De buitenafwerking is kenmerkend voor een herenwoning van de jaren 1860 in neoclassicistische stijl met een opmerkelijke gevelafwerking met een zeer markante bepleistering, die de gevel een oriëntaals cachet verlenen.
De iets jongere aankleding van de kamers, overwegend uitgevoerd in opdracht van de nieuwe eigenaar en Wetterse industrieel Alphonse Buysse, is illustratief voor eind-19de-eeuwse herenhuizen waarbij elke representatieve ruimte uitgewerkt werd in een verschillende neostijl. De zeer rijkelijke en verrassende interieurdecoraties in neo-Vlaamse renaissance, neoclassicistische, neogotische, en zelfs neo-oriëntaalse stijl veruitwendigen de welstand van de toenmalige eigenaars, hun maatschappelijke status en wetenschappelijke en wereldse kennis. De hoogstaande artistieke en kwalitatieve interieurafwerking getuigt eveneens van het vakmanschap van de kunstenaars zoals Séraphin(e) De Maertelaere, Seraphien Seys en Arthur Wybo.

artistieke waarde

De voormalige woning Bombeke-Buysse naar ontwerp van architect A. Van Hecke uit Brugge, tussen 1864 en 1868 gebouwd in opdracht van de Wetterse brouwer Leon Bombeke, is een in het straatbeeld opvallende en beeldbepalende herenwoning. Het pand, een dubbelhuis met kenmerkende 19de-eeuwse indeling, is een representatief voorbeeld van de evoluerende architectuur in de tweede helft van de 19de eeuw. Zowel het exterieur als het interieur getuigen van deze evolutie in de burgerlijke architectuur. De buitenafwerking is kenmerkend voor een herenwoning van de jaren 1860 in neoclassicistische stijl met een opmerkelijke gevelafwerking met een zeer markante bepleistering, die de gevel een oriëntaals cachet verlenen.
De iets jongere aankleding van de kamers, overwegend uitgevoerd in opdracht van de nieuwe eigenaar en Wetterse industrieel Alphonse Buysse, is illustratief voor eind-19de-eeuwse herenhuizen waarbij elke representatieve ruimte uitgewerkt werd in een verschillende neostijl. De zeer rijkelijke en verrassende interieurdecoraties in neo-Vlaamse renaissance, neoclassicistische, neogotische, en zelfs neo-oriëntaalse stijl veruitwendigen de welstand van de toenmalige eigenaars, hun maatschappelijke status en wetenschappelijke en wereldse kennis. De hoogstaande artistieke en kwalitatieve interieurafwerking getuigt eveneens van het vakmanschap van de kunstenaars zoals Séraphin(e) De Maertelaere, Seraphien Seys en Arthur Wybo.

historische waarde

De voormalige woning Bombeke-Buysse naar ontwerp van architect A. Van Hecke uit Brugge, tussen 1864 en 1868 gebouwd in opdracht van de Wetterse brouwer Leon Bombeke, is een in het straatbeeld opvallende en beeldbepalende herenwoning. Het pand, een dubbelhuis met kenmerkende 19de-eeuwse indeling, is een representatief voorbeeld van de evoluerende architectuur in de tweede helft van de 19de eeuw. Zowel het exterieur als het interieur getuigen van deze evolutie in de burgerlijke architectuur. De buitenafwerking is kenmerkend voor een herenwoning van de jaren 1860 in neoclassicistische stijl met een opmerkelijke gevelafwerking met een zeer markante bepleistering, die de gevel een oriëntaals cachet verlenen.
De iets jongere aankleding van de kamers, overwegend uitgevoerd in opdracht van de nieuwe eigenaar en Wetterse industrieel Alphonse Buysse, is illustratief voor eind-19de-eeuwse herenhuizen waarbij elke representatieve ruimte uitgewerkt werd in een verschillende neostijl. De zeer rijkelijke en verrassende interieurdecoraties in neo-Vlaamse renaissance, neoclassicistische, neogotische, en zelfs neo-oriëntaalse stijl veruitwendigen de welstand van de toenmalige eigenaars, hun maatschappelijke status en wetenschappelijke en wereldse kennis. De hoogstaande artistieke en kwalitatieve interieurafwerking getuigt eveneens van het vakmanschap van de kunstenaars zoals Séraphin(e) De Maertelaere, Seraphien Seys en Arthur Wybo.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Wegvoeringstraat 102 (Wetteren)
Burgerwoning, gebouwd circa 1868 naar een gevelplan van 1864 door architect A. Van Hecke uit Brugge. Opvallende woning in neoclassicistische stijl van vier traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend schilddak. Het huidige voorkomen beantwoordt grotendeels aan het gevelontwerp van 1864.