Beschermd monument

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7580   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7580

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

Het burgerhuis in art-nouveaustijl is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als gaaf bewaard burgerhuis in vereenvoudigde art-nouveaustijl, naar ontwerp van architect B. De Meyer van 1909.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Kolveniersvest 12, advies KCML (1992).


Waarden

Kolveniersvest 12 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Kolveniersvest 12 (Lier)
Art-nouveauhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met souterrain, onder zadeldak in combinatie met mansardedak boven de deurtravee.