Beschermd monument

Brouwerij en branderij Den Horen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden
ID: 7582   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7582

Besluiten

Geografisch pakket Lier
definitieve beschermingsbesluiten: 08-05-1992  ID: 2426

Beschrijving

De voormalige brouwerij en branderij Den Horen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van de historische bebouwing uit de 16de, 17de eeuw en verwijzend naar de toenmalige belangrijke brouwnijverheid.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 8-10, advies KCML (1992).


Waarden

Koning-Albertstraat 8-10 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brouwerij en branderij Den Horen

Koning-Albertstraat 8-12 (Lier)
Voormalige brouwerij en branderij. Later gesplitst en aangepast.