Brouwerij en branderij Den Horen

Beschermd monument van 08-05-1992 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Lier
Deelgemeente Lier
Straat Koning-Albertstraat
Locatie Koning-Albertstraat 10, Koning-Albertstraat 8 (Lier)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12021/185.1
  • OA000832

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij en branderij Den Horen

Koning-Albertstraat 8-12, Lier (Antwerpen)

Voormalige brouwerij en branderij. Later gesplitst en aangepast.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige brouwerij en branderij Den Horen is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van de historische bebouwing uit de 16de, 17de eeuw en verwijzend naar de toenmalige belangrijke brouwnijverheid.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000740, Koning-Albertstraat 8-10, advies KCML (1992).

Waarden

Koning-Albertstraat 8-10 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.