Beschermd monument

Wolweverskapel

Beschermd monument van 02-09-1943 tot heden
ID: 7583   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7583

Beschrijving

Het kapelgedeelte van de zogenaamde 'Wolweverskapel' (ook wel het Klein Vleeshuis genaamd) is beschermd als monument.

In 1968 werd ook het gebouwtje achter de kapel, het vroegere calefactorium beschermd als monument.Waarden

Het 'Klein Vleeschhuis' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Wolweverskapel

Kortedagsteeg 10, 12, 14 (Gent)
De Wolweverskapel hoorde bij het godshuis van de wolwevers, een opvanghuis voor oude en zieke wevers. Van het hele complex blijven nu alleen nog de kapel en de keuken over. Het gebouw kreeg doorheen de tijd verschillende nieuwe bestemmingen en doet inmiddels dienst als winkelruimte.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen in de Wolweverskapel

Kortedagsteeg 10, 12 (Gent)
De muurschilderingen van de kapel zijn momenteel niet zichtbaar. Talrijke vermeldingen in de literatuur. Zij dateren uit de 14de eeuw.